Category: Japan

Space Shuttle Shiogamaguchi 第18回 7.1.16

Space Shuttle Shiogamaguchi 第18回

Here is this week’s footage from Space Shuttle Shiogamaguchi 第18回 in Nagoya, which took place on July 1st, 2016, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week’s footage features:

1P: Nori (Chun), Gussan (Ryu), Sawada (Cammy), Legend (Ryu), Chara Otoko (Blanka), Tani (Guile), Miyamiya (Ryu), MAO (Claw), Yondaime (Sagat), ARG (Claw)

2P: Machan (Ryu), Mesojiru (Claw), GIX (Ryu), Beya (O.Ken) Kyouju (Dhalsim), Hanayama (Ryu), Noguchan (Ken), Prince (Chun), Futachan (Ryu), The★Superstar (Boxer)

(more…)

Gamespot Versus 6.28.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from June 28th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Pimekko, N Oah, Miki, Senbon, Ushio, XSPR, Abebin, Shinonii, Kaneko, Miya, Miharu, Nikaiten, Su, Tonkatsu, Fukuyama, Teppe, Blue Red Oku Dake, Hide, Takechi, Tsunoppi, Choshu, Tomoza, Kawasim, Mattsun, Koemon, Kawamata

2P: Harukiyo, MGN, Wata, Hitoshi Matsumoto, Tako-sama, Danboru, Shu, EcoDJ, MOR, Te, Chi, Jimmy, Tera-san, Gucchi, Nemo, Azefai, Hidye, Kotetsu, Akabla, Kurahashi, Yakitori, YuuVega, AFO

(more…)

Space Shuttle Shiogamaguchi 第17回 6.24.16

Space Shuttle Shiogamaguchi 第17回

Here is this week’s footage from Space Shuttle Shiogamaguchi 第17回 in Nagoya, which took place on June 24th, 2016, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week’s footage features:

1P: Nori (Chun), Legend (Ryu), Gussan (Ryu), Beya (O.Ken), Kyouju (Dhalsim), Miyamiya (Ryu), Pechi (Dictator), The★Superstar (Boxer), Ito (DJ), ARG (Claw)

2P: GIX (Ryu), Crazy (Boxer), Wani!K (Honda), Sawada (Cammy), Chara Otoko (Blanka), Maruyama (Chun), Itokazu (Dictator), Prince (Chun), Gotoh (Ryu), Futachan (Ryu)

(more…)

Gamespot Versus 6.21.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from June 21st, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Miki, Ushio, N Chun, Nakanofu, Risty, Shinonii, Tako-sama, Iinuma, Sada, EcoDJ, Tonkatsu, Kaneko, Nia, Koedo, Tsunoppi, Hide, Tencho, Hustler, Choshu, Urabide, Kawasim, YuuVega

2P: nicofromtokyo, Wata, MGN, Karaagemaru, Nikaiten, Sara30, Hitoshi Matsumoto, XSPR, Yafumin, Shal, Aoba, Shonan, Te, Cross, Gucchi, Hidye, Tomoza, Azefai, Mattsun, Koemon, Sasori, Noguchi

(more…)

Gamespot Versus 6.14.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from June 14th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Miki, Sada, Moro, Hitoshi Matsumoto, Tako-sama, Shal, Miharu, Munari, Koedo, Kato, Grygla, Jimmy, EcoDJ, Tomoza, Hanashi, Tencho, Toukon, Abebin, Mattsun, Nikaiten, Yakitori, Kotaka Shoten, Kawamata

2P: Taiyan, Nakanofu, Risty, Karaagemaru, XSPR, KOTOChun, Yafumin, Chika, Neri, Shonan, Piroshi, Te, Palestina, Hide, Tera-san, Nemo, Choshu, Nia, Seo, Hustler, Kikai, Koemon, YuuVega, Kawasim

(more…)

Space Shuttle Shiogamaguchi 第16回 6.17.16

Space Shuttle Shiogamaguchi 第16回

Here is this week’s footage from Space Shuttle Shiogamaguchi 第16回 in Nagoya, which took place on June 17th, 2016, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week’s footage features:

1P: Gussan (Ryu), Mikkabi Mikan (Chun), Sawada (Cammy), Noguchan (Ryu), Miyamiya (Ryu), Prince (Chun), Yondaime (Sagat), Gotoh (Ryu), MAO (Claw)

2P: Shoshinsha Bison (Boxer), Legend (Ryu), Chara Otoko (Blanka), Beya (O.Ken), Kenshiro (Boxer), Hanayama (Ryu), The★Superstar (Boxer), Futachan (Ryu), Fujimon (DJ)

(more…)

Neyagawa ABC – 6.12.16

Neyagawa ABC footage from June 12th 2016, courtesy of Super Street Fighter II Turbo, featuring:

Kuraba (Ken), malure (Chun), Yomiaido (O.Ryu), ToneP (Dhalsim), Muteki (Guile), Otochun (Chun), Wani!K (Honda/Zangief), KKY (Dhalsim), JK (Hawk/Zangief), Matsuken (Ken), Kazu (DJ), Nakino Ryutaro (Ryu), Fujimon (Claw/DJ), Akko (Claw), Hakun (Honda), Kusumondo (Honda), Shogatsu (O.Honda), Hibachi (Boxer/Ken), Aoreppu (Ryu), Batayan (Guile), Zagi (Chun), Murasaki (Dictator), Degeshu2go (Ken), colors (O.Sagat/DJ), Shigaken (Ken), Gunze (Zangief), Fukuyama (Ryu), Edo (Chun), Teppe (Guile), YuuVega (Dictator), SIN (Honda/Boxer)

(more…)

Kohatsu 第51回 Solo 3on3 – 5.23.16

Kohatsu 第51回 Solo 3on3 tournament from May 23rd 2016, courtesy of kohatsu. This video features:

Kazu vs. Fujimon
Kuraba vs. Murasaki
Okafei vs. Fujimon
Murasaki vs. Fujimon
Kuraba vs. Kazu
Fujimon vs. Okafei
Kazu vs. Fujimon
Murasaki vs. Fujimon

(more…)

Amipara Technoland – 6.11.16

Videos from Amipara Technoland held on June 11th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

KBDhal (Dhalsim), Hakun (Honda), Tea.Y (Guile), Taro (Ryu/Guile), Tsukiha (Ryu), Miyako (Sagat), Jakusansei (Zangief/Chun), Gomu (Ryu/DJ), Arapima (Chun), Temaria (Boxer), Fusamune (O.Ken), ○× (Chun), Ara (Cammy/O.Honda), Ken (Ken), Hakumai (Guile), ARTHUR (Zangief)

(more…)

Space Shuttle Shiogamaguchi 第15回 6.10.16

Space Shuttle Shiogamaguchi 第15回

Here is this week’s footage from Space Shuttle Shiogamaguchi 第15回 in Nagoya, which took place on June 10th, 2016, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week’s footage features:

1P: Nori (Chun), Mesojiru (Claw), Chara Otoko (Blanka), Maruyama (Chun), Legend (Ryu), Amon (Sagat), Hanayama (Ryu), Prince (Chun), The★Superstar (Boxer), MAO (Claw)

2P: GIX (Ryu), Gussan (Ryu), Beya (O.Ken), Tetsu (Sagat), Kyouju (Dhalsim), Kenshiro (Ryu), ARG (Dictator), Miyamiya (Ryu), Yondaime (Sagat), Futachan (Ryu)

(more…)