Category: Ko-Hatsu

Kohatsu 第51回 Solo 3on3 – 5.23.16

Kohatsu 第51回 Solo 3on3 tournament from May 23rd 2016, courtesy of kohatsu. This video features:

Kazu vs. Fujimon
Kuraba vs. Murasaki
Okafei vs. Fujimon
Murasaki vs. Fujimon
Kuraba vs. Kazu
Fujimon vs. Okafei
Kazu vs. Fujimon
Murasaki vs. Fujimon

(more…)

Kohatsu 第50回 Solo 3on3 – 4.23.16

Kohatsu 第50回 Solo 3on3 tournament from April 23th 2016, courtesy of kohatsu. This video features:

Iro (Guile / Honda /ChunLi)
KKY (Claw / Boxer / Dhalsim)
Aho (Guile / O.Fei-Long / Fei-Long)
Shigaken (O.Ryu / Ryu / Ken)
JCTaka (Claw / Ryu / Ken)
Gunze (Ken / O.Zangief / Zangief)
Main (O.Zangief / Zangief / Ryu)
Otaka (Sagat / O.Dhalsim)
Fujimon (Ryu / Claw / Dee Jay)
Shogatsu (Honda / Boxer / O.Honda)

(more…)

Ko-Hatsu Results 4.26.15

Ko-Hatsu tournament results from April 26th. Otochun defeats Kachu in the grand finals.

Entries: 25

1. Otochun
2. Kachu

Ko-Hatsu Solo 3vs3 Tournament – 9.28.14

Results from last night’s Ko-Hatsu Tournament.

9 Entries

1) Otochun
2) Gunze
3) Batayan / Tsumura