Gamespot Versus – 11.19.13

The latest GameSpot Versus East vs West battle videos from November 19th, courtesy of supersf2turbo. This week includes Munari, Tera-san, Numa, YURI, Gucchi, VIPER, Tomoza, Hustler, PECO, Nakamu, Fujinuma, Choshu, Kotaka Shoten, Hanashi, Abebin, Souzou, Nikaiten, Tojo, Tencho, Hiroyan, Sasori, Komoda, Hakase, Keishin and more!