Gamespot Versus – 2.11.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from February 11th, courtesy of supersf2turbo. This week includes Numa, Kikai, Choshu, Suzuki, Munari, Tomoza, VIPER, Fujinuma, Hustler, tomo, Hiroyan, Tencho, PECO, Sasori, Sashishi, Nakamu, Kawasim, Noguchi, Nikaiten, Kotaka Shoten and more!