Gamespot Versus – 2.18.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from February 18th, courtesy of supersf2turbo. This week includes yaya, Sashishi, Atomic Boy, Munari, VIPER, Hiroyan, Kikai, Gucchi, Choshu, Chojin, Tomoza, Hustler, tomo, Kawasim, Fujinuma, Hanashi, Koemon, Kotaka Shoten, Akabla, PECO, AFO, Sasori, Muteki, Noguchi, and more!