Gamespot Versus – 3.4.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from March 4th, courtesy of supersf2turbo. This week includes Hanashi, Viper, Chojin, Kikai, Tomoza, Hiroyan, Kawasim, Yuuzuru, Suzuki, Souzou, Nikaiten, Sasori, Shonan, PECO, Kotaka Shoten, Keishin and more!