Gamespot Versus – 4.8.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from April 8th, courtesy of supersf2turbo. This week includes Hustler, Chojin, Yoshio, Gucchi, VIPER, Nakamura, Koemon, AFO, Kurahashi, Hiroyan, Sashishi, PECO, YuuVega, Kawasim, Kotaka Shoten, Nakamu, Sasori, Tencho, Hanashi, Keishin, Komoda and more!