Gamespot Versus – 5.6.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from May 6th courtesy of supersf2turbo. This week includes Gucchi, VIPER, Fujinuma, Koedo, Hustler, PECO, Kikai, Tomoza, Kawasim, Numa, Hiroyan, Shogatsu (Punisher Ozumo Gun), Kurahashi, Akabla, Yakitori, M.B★, Hanashi, Kotaka Shoten, Keishin and more!