Gamespot Versus – 6.3.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from June 3rd courtesy of supersf2turbo. This week includes Munari, VIPER, Gucchi, Hustler, Choshu, Tomoza, Fujinuma, Kawamata, Hanashi, Kawasim, Hiroyan, Keishin, Kotaka Shoten, Kikai, Numa, Sashishi, Souzou, Kurahashi, Nuki, Koemon, Suzuki, Sasori and more!