Gamespot Versus – 7.22.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from July 22nd courtesy of supersf2turbo. This week features Suzuka, Risty, Kato, Jimmy, Moro, Mushoku, Aoreppu, Seion, Nao, Aze, Hide, Shonen Ninja, Gucchi, Choshu, Nikaiten, Numa, Souzou, Tomoza, Koedo, EcoDJ, Kasei Tsutsumi Tarou, Kawasim, Fujinuma, VIPER, Tera-san, PECO, Kikai and YuuVega!

 

Posted in |