Gamespot Versus – 8.12.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from August 12th courtesy of supersf2turbo. This week features Shusaku, Moja, Shu, Moro, atu, Koedo, Miharu, Su, Nao, Ototo, Shinomaru, Takano Tsume, Hi mushoku, Risty, EcoDJ, Harakiku, Taikosu, Kumanchi, Rusk, Shao, Kasei Tsutsumi Tarou, Grygla, Tome, Seo, Sena, Sumo Dandy Ususu, Inushiba, Wakki, Kawashima, Shal, Kato, Taro, Tera-san, Suzuka, Gura, Yassan, Munari, Nemo, Hide, Noguchi, Jimmy, Kenshiro, VIPER, Hustler, Yuzuru, PECO, Hanashi, Kawasim, Aze, Abeabe, Nikaiten, Tomoza, Koemon, M.B, AFO, Kotaka Shoten, Di Stefano, Nakamu, Sasori, Kikai, Souzou, Muteki and the return of Shiki!

Posted in |