Gamespot Versus – 8.19.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from August 19th courtesy of supersf2turbo. This week features P.C, Tominaga, Risty, Goro, atu, Tensai Chinpanji, Grygla, Nemo, Kasei Tsutsumi Tarou, ZEGA, MOR, Miharu, Tone P, Hide, Suzuki, Shonen Ninja, VIPER, Koedo, Nia, Tera-san, Gucchi, Kikai, yuu, YuuVega, Tomoza, Hustler, Pony, Noguchi, Koemon, Kurahashi, Kawasim, Choshu, Kotaka Shoten, Yakitori, and Nakamu.