Gamespot Versus – 9.9.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from September 9th courtesy of supersf2turbo. This week features Seion, Shinomaru, Moro, Spiritmad, Risty, Tera-san, ShinoHonda, Miharu, AFO, T. Hawkfield, Zagi, Numa, Gucchi, VIPER, Tominaga, Kusa, Jimmy, Tonegawa, Grygla, Souzou, Noguchi, Nikaiten, Taka, EcoDJ, Aze, Nemo, Koedo, Hanashi, Mu, Choshu, Munari, Tomoza, Hustler, Koemon, Suzuki, Seo, PECO, Kawasim, Kurahashi, Yakitori, Nakamu and YuuVega!

Posted in |