Gamespot Versus – 9.23.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from September 23rd courtesy of supersf2turbo. This week features Ito, Bear, Moro, Risty, Fukuyama, Miharu, Numa, Gucchi, Nemo, Koedo, Sashishi, Shal, Hirokawa, Grygla, Hide, Aotsun, Dai, Souzou, Shonen Ninja, Aze, Nakamura, Tera-san, Kusa, Suzuki, yaya, Hustler, Kikai, Seo, Choshu, tomo, Abebin, Yakitori, Hanashi, Kawamata, Tomoza, Kawasim, PECO, VIPER, Koemon, Nikaiten, M.B, Kotaka Shoten, AFO and Kurahashi!