Gamespot Versus – 9.30.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from September 30th courtesy of supersf2turbo. This week features:

1P: Moro, Fukuyama, ZEGA, Gucchi, Souzou, Jimmy, Hide, Tera-san, Shino Honda, Nemo, Hanashi, VIPER, Kawasim, YURI, Toukon, Fujinuma, Tome, tomo, YuuVega

2P: YOSUKE, Shusaku, Risty, Aze, Grygla, Shonen Ninja, Seo, Munari, T.Hawkfield, EcoDJ, Koedo, Hustler, Choshu, Shu, Kotaka Shoten, Nakamura, Atomic Boy, Yakitori, Aotsun, AFO

Posted in |