Gamespot Versus – 11.11.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from November 11th courtesy of supersf2turbo. This week features:

1P: Araki, Risty, Shusaku, Moro, Koedo, Tonkatsu, Su, ZEGA, Onucho, Jimmy, Grygla, Hide, Tera-san, Kikai, VIPER, Choshu, Nikaiten, Sasori, YuuVega

2P: Fukuyama, Uotani, Aze, Bear, Shonen Ninja, Nemo, Munari, Suzuki, EcoDJ, Nakamura, Hustler, Tomoza, PECO, yuu, M.B, Kawasim, Kotaka Shoten, Hanashi, Kurahashi