Gamespot Versus – 12.30.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from December 30th courtesy of supersf2turbo.  With the Shogatsu Happy New Year tournament happening tomorrow this week features a big lineup of players:

(1P) Takahashi, Nakagawa, Tetsu, Foamy, Seion, Kyouju, Same!K, Kenshiro, Amon, Hanayama, Su, Isaji, Tadokoro, Ta.tsumaki, VIPER, MOR, Miharu, YURI, Fujinuma, Nemo, Muneo, Suzuki, Grygla, Akabla, tomo, Tomoza, Chojin, Kusa, Souzou, Tencho, Noguchi, Yuzuru, Nakamu, Abeabe, Kawasim, Keishin, YuuVega, Usui Honda (Shogatsu)

(2P) Tateishi, Kurobone, Kiyomo, Chi, Chikupan-san, ZEGA, Moro, Risty, Nukunuku, Gura, Fukuyama, Tensai Chinpanji, Kurahashi, Kasei Tsutsumi Tarou, Koedo, pixivnomugen, Munari, EcoDJ, Tera-san, Suzuka, Tonegawa, Nikaiten, Gucchi, Aotsun, PECO, Kawamata, Kikai, Abebin, Koemon, Numa, Hiroyan, Nakamura, Hanashi, Yakitori, M.B★, Sashishi, Sensei, Kotaka Shoten

Posted in |