Gamespot Versus – 4.28.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from April 28th, courtesy of supersf2turbo. This week features Kannami, Sounen Ninja, hide, Koedo, Toukon, Shu, Piroshi, Mu, Choshu, Nikaiten, Kikai, Tomoza, Seo, Takechi (Nakamura), Seo, Hustler, tomo, Mattsun, kawasim, VIPER, Koemon, PECO, Keishin, Souzou, Kurahashi, AFO, Yakitori, Hakase, M.B?, Kotaka Shoten, Hanashi, Muteki, Sasori, YuuVega and more!