Gamespot Versus – 5.4.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from April 28th, courtesy of supersf2turbo.  This week has a huge turnout following the Kakerugo 5on5 and features Abeabe, Fujinuma, TMF, HaruKING, Shu, Gunze, Choshu, Yoshio, Abebein, Alabama, Akabla, Murasaki, Kurahashi, Kusa, tomo, Numa, Yakitori, Toukon, Tomoza, Noguchi, Kawasim, PECO, Koemon, Kotaka Shoten, Koemon, Komoda, Tencho, Kusumondo, Dai Sensei, AFO, Shogatsu, Sasori, Opemai, Muteki and more!

Posted in |