Gamespot Versus – 9.15.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from September 15th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features Nishi Dhal, NaoBlanka, Koedo, Katsuragi Neri, Konpoko Guile, Risty, Aotsun, MOR, Kato, Nikaiten, Kikai, Palestina, Tako-sama, EcoDJ, Suzusim, Taichou, Choshu, Geist, Nakamu, XSPR, Noguchi, Blue Red Oku Dake, Souzou, Aoba, Tera-san, Hide, Gucchi, Takechi, Chojin, Tencho, Tomoza, Koemon, Yakitori, YuuVega, Kawasim, Kotaka Shoten, Hanashi, and Sasori!