Gamespot Versus – 10.13.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from October 13th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: CK, Chi, Prime, Bunchi, Shonan, Palestina, Jimmy, Aotsun, Tera-san, Hide, Te, Blue Red Oku Dave, Gucchi, Grygla, Nikaiten, Hanashi, Choshu, Yoshio, tomo, Kikai, Neri, Noguchi, Sasori, VIPER, Seo, Kawamata

2P: Miki, Bear, Nishi Dhal, Itsuki, Tako-sama, Risty, Tominaga, Zukki, Geist, XSPR, Fukuyama, EcoDJ, ToneP, Nia, Aze, Miharu, Koedo, Keishin, Hustler, Komoda, Nakamu, Shu, Kawasim, Tomoza, Souzou, Yakitori, Koemon, Kotaka Shoten

Posted in |