Gamespot Versus – 10.20.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from October 20th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Mi, Honkikuri, Mebi, Tenshoku, CK, Te, Koemon, Fukuyama, Tako-sama, Risty, Nemo, Miharu, Palestina, Susugi, ToneP, Kikai, Nia, Akabla, Tomoza, Souzou, Noguchi, Sashishi

2P: Pancho, Yun, Nao, Taka, Iinuma, Chika, Suma Zangi, Piroshi, Nikaiten, XSPR, Koedo, Grygla, Fujinuma, Aoba, Gucchi, Hide, Hustler, Hanashi, Choshu, Kawasim, PECO, Muteki

Posted in |