Gamespot Versus – 10.27.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from October 27th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Ito, Fujimi, Piroshi, Aze, Tako-sama, Aotsun, Gucchi, Aoba, Palestina, Jimmy, Kondo, Noguchi, yaya, Tomoza, baby10, Akabla, Hanashi, Sasori, THX DTN (Shogatsu)

2P: Ushijima-kun, Nao, Fukuyama, Te, Risty, Zukki, Fukutencho, Jenety, EcoDJ, Hide, Koemon, Shu, Munari, Mattsun, Nikaiten, Yakitori, Kikai, Choshu, Kawasim