Gamespot Versus – 11.3.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from November 3rd, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Pancho, Sumo Dandy Ususu, -ASH-, Iroha, Miharu, Te, Dai, Su, Aze, Happiba Hide, Shonan, EcoDJ, VIPER, Shu, Gucchi, Kikai, Koemon, Yuzuru, Yakitori, Hanashi, Sasori, YuuVega

2P: Ushijima-kun, Neko, Seion, Miya, Nao, Risty, Hide tanjoubi yama, Hapiba Hide Ikiro, Aotsun, Nemo, Katsuragi Neri, Kusa, Palestina, Grygla, Hustler, tomo, Tomoza, Takechi, Choshu, Kotaka Shoten, Kawamata, Kawasim