Gamespot Versus 1.26.16

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from January 26th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P:  Mia, Yottin, ☆ no Hikaru, Shibata, Blue Red Okuda Ka, Hatenko, Kawamura, XSPR, Goro, Miya, Te, Tonkatsu, Fukuyama, jimmy, Tera-san, Hide, Shal, Nikaiten, Gucchi, Nakamu, Suzuka, Palestina, Hustler, Kotaka Shoten

2P: Nishi Dhal, Tako-sama, nicofromtokyo, Hitoshi Matsumoto, Iroha, Geist, Risty, MOR, EcoDJ, Suzutsumu, Munari, Grygla, Taichou, Batayan, Blue Red Oku Dake, Aotsun, Koedo, Kikai, Choshu, Tatsumaki Ojisan, AFO, Abebin, Kawasim, Sasori

Posted in |