Gamespot Versus 3.22.16

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from March 22nd, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Tako-sama, NaCl, Risty, nicofromtokyo, Zukki, Taichou, yuu, Cross, Munari, Te, koedo, tomo, Gucchi, Chojin, Sasori, Hide, Tomoza, Mattsun, Nakamu, Takechi

2P: MurasakiShikibu, Sanipanman, Teuga, atu, Fujimi Blanka, XSPR, Karaagemaru, Grygla, Iroha, Palestina, Miya, Su, Miharu, Sama Zangi, Choshu, Tencho, Hustler, Koemon, Kikai, YuuVega