Category: Gamespot Versus

Gamespot Versus 5.8.16

Footage from Gamespot Versus that took place on May 8th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

This week features:

ToneP (Ken/Dhalsim)
Grygla (Fei)
Iroha (O.Guile)
Hide (Chun-Li)
Nia (Honda)
Pixiv no mugen (Dhalsim)
Yuzuru (DeeJay)
Palestina (Chun-Li)
Aze (Guile)
TsukudaJOE (Dictator)
Gucchi (Blanka/Boxer)
Kikai (Ryu/Guile)
NKI (Chun-Li)
Urakeni (Boxer)
Nikaiten (Honda)
Munari (Sagat)

(more…)

Gamespot Versus 5.17.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from May 17th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Miki, Ion, Geist, Karaagemaru, Hitoshi Matsumoto, Chika, EcoDJ, Tako-sama, Piroshi, Te, Sumida, Palestina, Kikai, Suzuki, Hustler, Seo, Nia, Nikaiten, Kawasim, Hide, M.B★, Kotaka Shoten

2P: nicofromtokyo, Yamamoto, N Oah, Shisho, XSPR, Fujimi Blanka, Fukuyama, ButamashiShikibu, Zukki, Risty, Gucchi, Shal, Shonan, Jimmy, Koedo, PECO, Nemo, Tomoza, Choshu, Nidaime Roku Honda, Mattsun, YuuVega

(more…)

Gamespot Versus 5.10.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from May 10th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Hatenko, N Oah, nicofromtokyo, XSPR, Fujimi Blanka, Miharu, Chika, Nikaiten, Aoba, Aze, Jimmy, Munari, Grygla, Hide, Shonan, Gucchi, Choshu, Palestina, Mattsun, tomo, Abebin, Hanashi, Kawasim, YuuVega

2P: Iroha, Relinquished, Hitoshi Matsumoto, Risty, ISIMORN, Karaagemaru, Jojo, Miya, Tako-sama, Neri, Geist, Te, Cross, ToneP, Tomoza, Hiroyan, Hustler, Suzuki, PECO, Seo, Akabla, Yakitori, Kawamata, Kotaka Shoten

(more…)

Gamespot Versus 4.26.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from April 26th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Risty, XSPR, Karaagemaru, Bagon, TsukudaJOE, EcoDJ, MurasakiShikibu, ISIMORN, Relinquished, Suma Zangi, Miharu, Shinonii, ToneP, Neri, Umemanga, Hide, Te, Takechi, Nemo, Aoba, Shu, Kita, Choshu, Hustler, Nakamu, Nikaiten, Mattsun, Abebin, Kotaka Shoten, Kawasim

2P: Ushio, nicofromtokyo, Hitoshi Matsumoto, Tako-sama, Jojo, Gucchi, Fukuyama, Taichou, Shinomaru, Isaji, MOR, Kusa, Jimmy, Grygla, Piroshi, Tera-san, Nakano Guile, Shal, Palestina, Tsunoppi, Seo, Toukon, Akabla, PECO, Tomoza, Kikai, Yakitori, Koemon, Kondo, Kawamata

(more…)

Gamespot Versus 4.19.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from April, 19th courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: nicofromtokyo, Risty, Palestina, Shinonii, Tako-sama, Su, Jojo, EcoDJ, Hide, Shal, Jimmy, Suma Zangi, Grygla, Tsunoppi, Choshu, Hustler, Tencho, Kawamata, YuuVega, Noguchi

2P: Karaagemaru, Hitoshi Matsumoto, MurasakiShikibu, XSPR, Iroha, Miharu, Gucchi, Sumida, Te, Koedo, Tera-san, Toukon, Nikaiten, Tomoza, Kikai, Mattsun, Nakamu, Yakitori, Kawasim, Sasori

(more…)

Gamespot Versus 4.12.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from April, 12th courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: nicofromtokyo, Goro, Risty, Ususu, Shal, Tako-sama, Kawamura, Koedo, Fukuyama, Geist, Hide, Mu, Suzuki, Jimmy, Kabuki-kun, Kazumatan, Neri, PECO, Gucchi, Toukon, Tsunoppi, Mattsun, Koemon, Takechi, Yakitori, Seo, YuuVega, Kotaka Shoten

2P: Jojo, Moro, Fujimi Blanka, Karaagemaru, Nakaji, Iinuma, Taichou, XSPR, Miya, Shinonii, Hitoshi Matsumoto, Nemo, Aoba, EcoDJ, Grygla, Palestina, Te, Nikaiten, Tomoza, Kikai, Choshu, Tencho, Kawasim, Nakamu, tomo, Hanashi, Sasori, Noguchi

(more…)

Gamespot Versus 4.5.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from April 12th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: MurasakiShikibu, NaCl, T.Hawkfield, XSPR, Ushio, Karaagemaru, Aotsun, nicofromtokyo, Risty, Shuttle Touzaisen mo saikou, Taichou, Sasori, Bazooka, Miharu, Grygla, Cross, hide, Munari, Shonan, Suzuki, Gucchi, Hatenko, Aze, PECO, Yakitori, Choshu, YuuVega

2P: Hitoshi Matsumoto, Tako-sama, Sumida, Fukyuama, Palestina, Te, Shamu, A, Shal, Mattsun, Koedo, Tsunoppi, Jimmy, Yuzuru, yuu, Noguchi, Toukon, Shu, Tomoza, tomo, Koemon, Seo, Hustler, Takechi, Kusa, Kawasim, Kotaka Shoten

(more…)

Gamespot Versus 3.29.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from April 12th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Risty, Neko, nicofromtokyo, Iroha, Karaagemaru, Fukuyama, Miya, Akko, EcoDJ, Taichou, MOR, Su, Munari, Sashishi, Palestina, Seo, Tomoza, Mattsun, Nikaiten, Kikai, Nakamu, Choshu, Hustler, Suzuka, YuuVega

2P: Hardest boy, Hitachi, Ushio, Seion, Hitoshi Matsumoto, Sumida, XSPR, Tako-sama, Asagaya, Te, Nemo, YURI, Neri, Tera-san, Jimmy, Takechi, Gucchi, Hide, Mu, tomo, Kotetsu, Koemon, Tencho, Bide, Kawamata

(more…)

Gamespot Versus 3.22.16

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from March 22nd, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Tako-sama, NaCl, Risty, nicofromtokyo, Zukki, Taichou, yuu, Cross, Munari, Te, koedo, tomo, Gucchi, Chojin, Sasori, Hide, Tomoza, Mattsun, Nakamu, Takechi

2P: MurasakiShikibu, Sanipanman, Teuga, atu, Fujimi Blanka, XSPR, Karaagemaru, Grygla, Iroha, Palestina, Miya, Su, Miharu, Sama Zangi, Choshu, Tencho, Hustler, Koemon, Kikai, YuuVega

(more…)

Gamespot Versus 2.2.16

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from February 2nd, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P:  Asari, Tako-sama, Hitoshi Matsumoto, Fukuyama, MOR, Aoba, EcoDJ, Geist, Gucchi, Shal, Hide, Cross, Hanashi, Nikaiten, Choshu, Tomoza, Sasori, YuuVega

2P: Hatenko, Mi, Seion, Risty, Palestina, Ushio, Sachichi, XSPR, Kusa, Nemo, Munari, Te, Chojin, Grygla, tomo, PECO, Kawasim, Kotaka Shoten, Hustler, Souzou

(more…)