Category: Gamespot Versus

Gamespot Versus – 9.29.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from September 29th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Hatenko, Arata, NFT, Aotsun, Chabozu, Risty, Nikaiten, Aze, Aoba, Hide, Kikai, XSPR, Takechi, Kondo, Kawasim, YuuVega

2P: Mebi, Tako-sama, Geist, Taichou, Katsuragi Neri, Grygla, Yajiro, Palestina, Numa, Gucchi, Hustler, Chojin, Koemon, Choshu, Yakitori, Sasori

Gamespot Versus – 9.22.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from September 22nd, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features Spin, Nishi Dhal, Moro, Palestina, Ikeyama, Nobu, Kabuki-kun, XSPR, Aotsun, pixiv no mugen, Hatenko, Te, Occhan, Giccho, ZTT, Papaya, Haneko, Hakase, Seion, Wani!K, Abeabe, Iroha, Risty, Kato, Piroshi, Miharu, Nemo, Fukuyama, Isaji, Tasaka, Taichou, Gi, Hide, Nikaiten, Stomach Momio, tomo, Suzuki, Choshu, Blue Red Oku Dake, Koemon, Kikai, Gucchi, Numa, VIPER, Shu, Hustler, M.B★, and Kotaka Shoten.

Gamespot Versus – 9.15.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from September 15th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features Nishi Dhal, NaoBlanka, Koedo, Katsuragi Neri, Konpoko Guile, Risty, Aotsun, MOR, Kato, Nikaiten, Kikai, Palestina, Tako-sama, EcoDJ, Suzusim, Taichou, Choshu, Geist, Nakamu, XSPR, Noguchi, Blue Red Oku Dake, Souzou, Aoba, Tera-san, Hide, Gucchi, Takechi, Chojin, Tencho, Tomoza, Koemon, Yakitori, YuuVega, Kawasim, Kotaka Shoten, Hanashi, and Sasori!

Gamespot Versus – 9.8.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from September 8th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features Risty, Fujinuma, EcoDJ, Tako-sama, XSPR, Koemon, Munari, Koedo, Suzusim, Blue Red Oku Dake, Gucchi, Hustler, Hatenko, Palestina, Grygla, Miharu, Taichou, Aze, Tomoza, Aotsun, Kawasim, Hide, Hakase, Nishi Dhal, nicofromtokyo, Kato, Choshu, Miya, Suzuki, YuuVega, Sasori, Kurahashi, Yakitori, and Kotaka Shoten.

Super Turbo Good Play Selection Part 2

Scenes from GameSpot Versus Team Battles uploaded by Super Street Fighter II Turbo.

Featuring: Choshu, Kikai, KKY, Hanashi, Nakamu, VIPER, Hiroyan, Atomic Boy, Sasori, Fujinuma, Komoda, Akabla, Nakamura, Muteki, Keishin, Hakase & more

Gamespot Versus – 8.25.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from August 25th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features MR.BOB, ISIMORN, damdai, Palestina, Aotsun, Taichou, Snowman, XSPR, Koedo, Toukon, Grygla, Kawasim, Nia, Tomoza, Suzuki, Gucchi, VIPER, Kikai, Seo, Kondo, Takechi, Choshu, Jai  (Gian), Nakamu, Kotaka Shoten, Sasori, Hanashi, AFO, Kurahashi, Yakitori, Noguchi, YuuVega and more!

Gamespot Versus – 8.23.15

Xgamerz has uploaded footage from the Gamespot Versus stream from this past Sunday. Players include: yogaboy, ISIMORN, Tachikawa, Nishikawaguchi Dhalsim, Moro, okinaki, Miharu, Piroshi, Gui, KG, ToneP, Gucchi, Koedo, Aze, Hide, pixiv No Mugen, Hide, Shuu, Mu, damdai, Aotsun, tomo, Souzou, Kawasim, Choshu, Kikai, VIPER, Hanashi, Yuuzuru, Komoda, Koemon, Hakase, Sensei, yaya, Tomoza and more!

Gamespot Versus – 8.18.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from August 18th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features Koedo, Choshu, Toukon, Okafei, Moro, Kikai, Mu, Kondo, Takechi, Kawasim, Seo, Tencho, Hanashi, Kotaka Shoten, VIPER, Yakitori, Roku, Muteki, Sasori, the return of Gian, and more!

Super Turbo Good Play Selection

Scenes from GameSpot Versus Team Battles uploaded by Super Street Fighter II Turbo.

Featuring: Nikaiten, Kikai, Sasori, Hiroyan, Atomic Boy, Kurahashi, Hanashi, Nuki, Nakamu, Hakase, AFO & more.

Gamespot Versus – 8.11.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from August 11th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features Kikai, Isaji, ToneP, Piroshi, Suzusim, Takechi, Seo, Palestina, Mu, Nia, VIPER, Tomoza, KKY, Kurahashi, Nakamu, Nukunuku, Kawasim, Choshu, Yuzuru, AFO, YuuVega, M.B★, Tencho, Yakitori, Kotaka Shoten, Sasori, Kawamata, and more!