Category: Gamespot Versus

Gamespot Versus Character Team Tournament – 1.30.16

At Gamespot Versus they always find ways to organize some fun tournament over the weekends besides the usual East vs West on Tuesdays.

Luckily, we have @Xgamerz keeping track of these events. He re-uploaded the tournament of last Saturday with annotations in the youtube video description.

The rules this time were to have two teams of 4 players with 4 characters each
Team P1 : Nikaiten & Sashishi & Massayan & Pixiv No Mugen
Team P2 : Souzou & Gucchi & Kikai & Iroha

After the tournament (at 1:25:50) there is an incredible FT20 between Sashishi Ryu and Souzou Fei Long. Arguably the best Ryu and Fei Long these days.
Final score: 20-17 in Sashishi’s favor.

Gamespot Versus 1.26.16

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from January 26th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P:  Mia, Yottin, ☆ no Hikaru, Shibata, Blue Red Okuda Ka, Hatenko, Kawamura, XSPR, Goro, Miya, Te, Tonkatsu, Fukuyama, jimmy, Tera-san, Hide, Shal, Nikaiten, Gucchi, Nakamu, Suzuka, Palestina, Hustler, Kotaka Shoten

2P: Nishi Dhal, Tako-sama, nicofromtokyo, Hitoshi Matsumoto, Iroha, Geist, Risty, MOR, EcoDJ, Suzutsumu, Munari, Grygla, Taichou, Batayan, Blue Red Oku Dake, Aotsun, Koedo, Kikai, Choshu, Tatsumaki Ojisan, AFO, Abebin, Kawasim, Sasori

(more…)

Nagata Shogatsu New Year’s Special 2016

Super Street Fighter II Turbo has uploaded Nagata Shogatsu New Year’s Special 2016. Shogatsu takes on everyone in this special exhibition!

1P: Shogatsu (O. Honda)

2P: Uminchi (Guile), Iroha (O.Guile), Isaji (Cammy), Takechi (Cammy), owL (DJ), Cross (Fei), Cellotape (Zangief), Kurocchi (Blanka), Chi (Ryu), TIO (Dhalsim), Munari (Sagat), Hanayama (Ryu), Hatenko (Ryu), MOR (Guile), Piroshi (Honda), Hustler (Claw), YURI (Fei), Fujinuma (Chun), Souzou (Ryu), YS (Zangief), yuu (Guile), Miharu (Dictator), Koemon (Fei), Akabla (Blanka), Fukuyama (Ryu), Seo (Ryu), Senbon (Hawk), Soiya (Ken), Nikaiten (Boxer), Tsunoppi (Guile), Kotaka Shoten. (Guile), Mattsun (Ken), Jenety (O.Chun), Nia (Ryu), Camera-ya (Ken)

(more…)

Gamespot Versus – 01.12.16

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from January 12th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P:  Seion, Higuchi, nicofromtokyo, Hitoshi Matsumoto, Tanpa Tamezo, Tako-sama, Te, Shal, MOR, Aoba, Munari, Tera-san, Hide, Jimmy, Seo, Tomoza, Gucchi, Takechi, Kawasim, Nakamu, YuuVega

2P: Miya, Numacchi, Suzutsumu, Tanpa Temezo, Moro, Tsukuda JOE, Kondo, Chabozu, Fukuyama, Palestina, Risty, Grygla, Nemo, Cross, Kusa, Kikai, Suzuka, Choshu, Kotaka Shoten, Nikaiten, Kawamata

(more…)

Gamespot Versus – 12.29.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from December 29th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Minmin, YS, Ususu, Akuma Chojin, Kiyomo, Naeba, Garyu, Dorian, Genshijin Aii, Kenshiro, Wakki, Kawashima, Shal, Kawamura, Nobu, Iinuma, Tetsu, Cannibal, Tensai Chinpanji, Gura, Hide, Kasei Tsutsumi Tarou, Fuyushogun, Same!K, Fujinuma, Nahashi, Hanayama, Kawasim, Noguchi, Koemon, AFO, Abeabe, M.B★, Kawamata, Fujimon, Kiseichu (Shogatsu)

2P: Miki, Nishi Dhal, Yama, Gucchi, nicofromtokyo, Risty, Atomic Boy, Happy End, Te, Amatsume Sensei, Miya, Stomach Momio, Su, Mu, Aoba, Kusa, Suzuka, Grygla, Munari, Palestina, PECO, Jimmy, Koedo, Tera-san, Shu, Yoshio, tomo, VIPER, Seo, Tomoza, yaya, Souzou, Kotaka Shoten, Yakitori, Numa, Muteki

(more…)

Gamespot Versus – 11.3.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from November 3rd, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Pancho, Sumo Dandy Ususu, -ASH-, Iroha, Miharu, Te, Dai, Su, Aze, Happiba Hide, Shonan, EcoDJ, VIPER, Shu, Gucchi, Kikai, Koemon, Yuzuru, Yakitori, Hanashi, Sasori, YuuVega

2P: Ushijima-kun, Neko, Seion, Miya, Nao, Risty, Hide tanjoubi yama, Hapiba Hide Ikiro, Aotsun, Nemo, Katsuragi Neri, Kusa, Palestina, Grygla, Hustler, tomo, Tomoza, Takechi, Choshu, Kotaka Shoten, Kawamata, Kawasim

(more…)

Gamespot Versus – 10.27.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from October 27th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Ito, Fujimi, Piroshi, Aze, Tako-sama, Aotsun, Gucchi, Aoba, Palestina, Jimmy, Kondo, Noguchi, yaya, Tomoza, baby10, Akabla, Hanashi, Sasori, THX DTN (Shogatsu)

2P: Ushijima-kun, Nao, Fukuyama, Te, Risty, Zukki, Fukutencho, Jenety, EcoDJ, Hide, Koemon, Shu, Munari, Mattsun, Nikaiten, Yakitori, Kikai, Choshu, Kawasim

(more…)

Gamespot Versus – 10.20.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from October 20th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Mi, Honkikuri, Mebi, Tenshoku, CK, Te, Koemon, Fukuyama, Tako-sama, Risty, Nemo, Miharu, Palestina, Susugi, ToneP, Kikai, Nia, Akabla, Tomoza, Souzou, Noguchi, Sashishi

2P: Pancho, Yun, Nao, Taka, Iinuma, Chika, Suma Zangi, Piroshi, Nikaiten, XSPR, Koedo, Grygla, Fujinuma, Aoba, Gucchi, Hide, Hustler, Hanashi, Choshu, Kawasim, PECO, Muteki

(more…)

Gamespot Versus – 10.13.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from October 13th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: CK, Chi, Prime, Bunchi, Shonan, Palestina, Jimmy, Aotsun, Tera-san, Hide, Te, Blue Red Oku Dave, Gucchi, Grygla, Nikaiten, Hanashi, Choshu, Yoshio, tomo, Kikai, Neri, Noguchi, Sasori, VIPER, Seo, Kawamata

2P: Miki, Bear, Nishi Dhal, Itsuki, Tako-sama, Risty, Tominaga, Zukki, Geist, XSPR, Fukuyama, EcoDJ, ToneP, Nia, Aze, Miharu, Koedo, Keishin, Hustler, Komoda, Nakamu, Shu, Kawasim, Tomoza, Souzou, Yakitori, Koemon, Kotaka Shoten

(more…)

Gamespot Versus – 10.6.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from October 6th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Miki, Moro, Te, Chika, Su, XSPR, Hatenko, Shinomaru, Fukuyama, Chi, Suma Zangi, Piroshi, Tako-sama, EcoDJ, Souzou, Tera-san, Yoshio, Gucchi, Suzusim, Choshu, Tomoza, PECO, M.B★, Sashishi, Nikaiten, Yakitori, Sasori, Kotakashoten

2P: Seion, Bear, Tanpa Tamezo, Joji, Risty, Katsuragi Neri, Nemo, Cross, Aoba, Koedo, Munari, Grygla, Suzuki, Hide, Hustler, Tanaka, Koemon, Nakamu, Takechi, Seo, babynine, Hanashi, Fujimon, AFO, Kawasim, Numa, Kawamata, Noguchi